Pierwsza Pomoc

first-aid
1. Zna adres i telefon lekarza i apteki, znajdujących najbliżej jego
domu i miejsca zbiórek.
Umie wezwać lekarza, pogotowie i straż pożarną.
2. Posiada elementarną znajomość budowy i czynności ciała
ludzkiego i poprawnie nazwie części wskazane przez
prowadzącego próbę.
3. Opisze objawy szoku i wie jak z tym walczyć.
4. Wie jak zachować się w czasie wypadku na ulicy i w
miejscach publicznej użyteczności jak : kino, muzeum, stadion
sportowy itd.
Wytłumaczy kiedy nie wolno ruszać rannego.
5. Udzieli pierwszej pomocy przy drobnym skaleczeniu,
zaprószeniu oka, oparzeniu pierwszego stopnia, krwotoku nosa,
zwichnięciu kostki, ukąszeniu przez owady.
Usunie drzazgę.
6. Wyjaśni użytek temblaka i założy temblak z chusty na ramię i
rękę.
7. Rozumie potrzebę utrzymania czystości przy udzielaniu
pierwszej pomocy.
Wskazówki: Sprawność dla chłopców w wieku lat 11 -13